MenyLukk
INSPIRASJON

HVORFOR VELGE MUR

De fleste tenker at det er for dyrt å bygge bolig i mur. Men dersom man tenker helhetlig og langsiktig, er det da egentlig dyrt?

VARMT OM VINTEREN, KJØLIG OM SOMMEREN

Murhus har en spesiell egenskap til å holde en jevn temperatur innvendig. Mur og betong har evnen til å holde på temperaturen den blir utsatt for, og avgi den svært langsomt ut igjen til omgivelsene. Derfor er murhus svale og behagelige om sommeren, og varme når vinteren kommer.

Dette reduserer behovet både for oppvarming om vinteren og for kjøling om sommeren, og det vil merkes på økonomien.

 

TRIVSEL I HVERDAGEN

En viktig faktor for trivsel i hjemmet er god lydskjerming mot naboer og fra det ytre miljø slik som trafikkstøy. Siden flere og flere stadig bor tettere og mer urbant kan støy og lyd være en utfordring i hverdagen. Støyforsker ved Sintef i Trondheim mener at bedre lydisolasjon og skjerming mot støy kan redde både liv og miljø.

Ved bruk at støydempende bygningskonstruksjoner, slik som mur og betong, vil en kunne få en bedre lydisolert bolig og dermed en bedre hverdag.

HELSE OG KOMFORT

Det har blitt større fokus på å ha et godt og sunt inneklima som bidrar til komfort og trivsel i hverdagen.

Mur råtner ikke, og så lenge materialene ikke står i kontinuerlig fukt beholder de sine gode egenskaper etter at de har blitt tørket ut, og det blir verken sopp eller mugg. En annen god egenskap er at materialet puster og kan absorbere og avgi fukt uten å utvide seg eller bli mindre. Dette bidrar til et godt og friskt innemiljø.

Mur i boliger gir sunne hus med lang levetid. Ingen av produktene fra Leca inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer og avgir heller ingen skadelige utslipp.

MUR BRENNER IKKE

I følge BMB (Brannvernsamarbeidet mur og betong) ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder materielle skader forårsaket av brann. Godt over halvparten av brannene er i bolig.

Ved valg av riktig material kan sjansen for ødeleggelse ved brann reduseres og menneskeliv kan reddes.

Mur og betong brenner ikke og gir en sikker brannbeskyttelse i seg selv. Mur- og betongkonstruksjoner hindrer spredning og begrenser skadeomfanget av brannen. Fasader utført i mur kan ikke bli utsatt for ildspåsettelse. Murhus kan som regel rehabiliteres etter en brann fordi vannskader er ikke noe problem. Materialene tørkes lett ut og konstruksjonene kan ikke få sopp eller råte som følge av fukt.

Et annet viktig punkt er at fordi mur hemmer spredning av brann, så øker tiden man har på å rømme bygget og det redder liv.

DET KAN BLI DYRT Å BYGGE BILLIG

Å velge rimeligere byggemateriale kan fort bli dyrt i lengden når bygget skal driftest og vedlikeholdes. Mange som bygger hus i dag er ikke bevist nok på de langsiktige vedlikeholdskostnadene.

Murhus er nesten vedlikeholdsfritt. Pusset mur må man kanskje gå over etter 20-25 år, mens en betong- eller teglfasade står like bra etter 40 til 50 år. Det er altså mye tid og penger å spare på å velge murhus.

Det må sies at det er viktig å bruke riktige produkter og at utførelsen er gjort av dyktige fagfolk. Det er lurt å bruke en totalpakke med produkter fra en leverandør.

Husk at murmaling må være diffusjonsåpen slik at innesperret fukt slipper ut.

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Her presentere vi hus- og hyttemodeller, inspirasjon og gode råd.

 

Facebook