MenyLukk
INSPIRASJON

Begrep som er nyttig å kunne

Enten du skal bygge nytt eller bygge på er det noen begrep som er nyttig å vite før planleggingen starter. Bruk gjerne en forhandler dersom du er usikker.

BRA – BRUKSAREAL

Bruksarealet for en bolig er alt innenfor ytterveggene inklusiv innervegger. Arealet blir målt for hver etasje.

BYA – BEBYGD AREAL

Bebygd areal inkluderer arealet til bolig, parkering og altan/terrasser som er mer enn 0,5 meter over terrenget. Med andre ord er BYA fotavtrykket som tiltaket opptar i terrenget.

REGULERINGSPLAN OG BESTEMMELSER

En reguleringsplan viser hvordan områder er tenkt utnyttet. Kartet er delt inn i forskjellige farger eller mønster som skal representere områder, for eksempel bolig, industri, lekeområde, osv. Sammen med planen eksisterer det ofte bestemmelser som sier mer konkret hvordan utformingen, bruk av arealer og bygninger skal være.

Det er lurt å vite hva din tomt er regulert som og hvilke begrensninger som følger med bestemmelsene.

Begrensninger kan gjelde grad av tillat utnytting, antall etasjer, takform, uteareal, osv.

GRAD AV UTNYTTING

Grad av utnytting skal angis i reguleringsplan og kan variere fra område til område. Grad av utnytting sier hvor stor prosent av tomten som kan utnyttes.

TILGJENGELIG BOENHET

En boenhet som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan skal være utformet som tilgjengelig boenhet, det vil si tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Med alle hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Utvendig og innvendig boder skal ha trinnfri adkomst.

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Her presentere vi hus- og hyttemodeller, inspirasjon og gode råd.

 

Facebook